Home | Sitemap | Contact
 
  Home †† Stichting Vonzell †† HWI Leduc †† Activiteiten †† Gallery †† Gastenboek †† Contact †† Nieuws †† Nieuwsbrief †† Fotos 10Jarig bestaan †† Bereik Stg. Vonzell ††  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
     
 
Huiswerkbegeleiding >> Kwaliteit
 
Het meten van kwaliteit in het onderwijs is een moeilijke kwestie. Belangrijk voor stg. VHB zijn de positieve effecten die ouders, leerlingen en docenten op school merken. 94% van onze leerlingen is tevreden over de kwaliteit en vindt dat zij daardoor beter presteren. We blijven er alles aan doen om onze begeleiding te verbeteren en verder te ontwikkelen.

Kwaliteit door spreiding van docenten
Stg. Vonzell werkt met gedegen geselecteerde, speciaal door ons geselecteerde docenten. Zij worden regelmatig geëvalueerd. Bij de huiswerkbegeleiding proberen we alle groepen te vertegenwoordigen, zodat leerlingen met zoveel mogelijk vragen goed terecht kunnen. Voor echte vakspecifieke begeleiding bieden wij bijlessen aan.
Omdat elke leerling anders is, maakt stg. VHB altijd een individueel plan van aanpak. Uw zoon of dochter krijgt zo begeleiding op maat en persoonlijke aandacht in het behalen van de leerdoelen. Hierdoor kunnen wij leerlingen de best passende begeleiding bieden.

Individuele begeleiding in een positieve sfeer
Onze bevoegde en bekwame docenten zorgen voor een positieve sfeer, waarin een leerling rustig aan het huiswerk, studievaardigheden en zwakke vakken kan werken. Uw zoon of dochter kan geconcentreerd en in stilte werken, maar er is ook een pauze voor even ontspanning. Daarnaast geven we genoeg positieve feedback. Dit vergroot het zelfvertrouwen en geloof in het eigen prestatievermogen en motiveert enorm!

Zelfstudie en begeleiding
Tijdens de huiswerkbegeleiding maken we elke dag met elke leerling een planning, waarna hij of zij zelfstandig aan het werk kan. De begeleiders staan klaar om te helpen, te overhoren en de opdrachten door te lopen. Is er tijd over, dan is er ruimte voor het werken aan hiaten in de kennis en het maken van extra oefeningen. Daarnaast leren wij onze leerlingen belangrijke studievaardigheden, zoals plannen, samenvatten, het leren voor een toets en geconcentreerd werken. Aan het einde van dag bekijken we met elke leerling of alles af en geleerd is.

Contact met de ouders of verzorgers en met school
Studiekring biedt huiswerkbegeleiding en contact op maat. In een intakegesprek bespreken we met u en uw zoon of dochter welke begeleiding passend is. Ook vragen we de schoolmentor om informatie. Aan de hand van deze gesprekken bepalen we samen de leerdoelen en de frequentie van contact met de ouders en maken we een persoonlijk plan van aanpak.

Voortgang: logboek
De huiswerkbegeleider houdt dagelijks een logboek bij. Daarnaast heeft de huiswerkbegeleider tenminste één keer per rapportperiode telefonisch contact met de leiding van het internaat of met de ouders. Zo is men ltijd op de hoogte van de studieprestaties.
 
cr1
  Copyright © 2015 Stg. Vonzell. All rights Reserved                Hosting & Design by DSTN Suriname N.V.